Eğitim Hizmeti | Kapadokya Erciyes OSGB

Eğitim Hizmetleri

15.05.2013 tarihli ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereği tehlike sınıfları dikkate alınarak;
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
çalışan eğitim alması gerekmektedir.

Uzman kadromuz tarafından mevzuat kapsamında alabileceğiniz eğitimler;

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

c) İşyeri temizliği ve düzeni

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri

ç) İlkyardım

d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkileri

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

4. Diğer konular

Çalışanın yaptığı işe özgü yüksek çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipmanla çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri vb.)