İş Sağlığı Hizmeti | Kapadokya Erciyes OSGB

İş Sağlığı Hizmeti

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İş yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” gereği tehlike sınıfları ve çalışan sayıları doğrultusunda işletme ve işyerlerinizde İşyeri hekimi, diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir. OSGB olarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek işyeri hekimi, diğer sağlık personeli istihdam etmekteyiz.

İş Sağlığı hizmeti kapsamında olan bazı çalışmalarımız;
1. İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti
a.İşyeri Hekimlerimiz ve Diğer Sağlık Personellerimiz tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde yönetime sunulması,
b.İşyerinde çalışan personelin görevlerine göre Sağlık Standartlarının Oluşturulması,
c.İzleme ve Ölçme Planının Oluşturulması ve takibi,
2. Risk Analizinin Hazırlanması
a.Risk Analizi çalışma grubuna üye olarak katılım,
b.İşyeri Risk Analizlerinin hazırlanması,
3. İSG Kuruluna İştirak
a.Kurul Yıllık çalışma planının hazırlanması,
b.Kurul yıllık Faaliyet raporunun hazırlanması,
c.İSG Kuruluna her ay iştirak edilmesi,
4. İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması
a.Tüm işyerleri İşyeri Hekimimiz ve Diğer Sağlık Personelimiz tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde Yönetime sunulması,
b.Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında giderilecektir.
5. İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması
a.İş Sağlığı, Hijyen, İlkyarım vb. sağlık konulu talimatların hazırlanması,
c.Çalışma talimatlarının hazırlanması ve/veya güncellenmesinde teknik destek verilmesi,
d.Kaza ve Olay araştırma dokümanları,
e.İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında işyerinin ihtiyacına göre gerekli olabilecek diğer dokümanların hazırlanması,
6. Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri
a. Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek iş sağlığı ve iş güvenliği eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.
b.Eğitim Süresi: Eğitimler 45 dakika ders 15 dakika ara verilmek sureti gerçekleştirilmektedir.
c.Katılımcı Sayısı: Eğitimlerimizin etkinliği açısından eğitim katılımcı sayısının programda belirtilen kişi sayısını geçmemesi gerekmektedir.
d.Eğitim Şekli: Eğitimlerimiz uzmanlarımız tarafından slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamalı çalışmalar ile gerçekleştirilmektedir.
e.Eğitim Dokümanları: Eğitimden önce eğitim notları PC ortamında teslim edilmektedir.
f.Belgelendirme: Eğitime katılan tüm personele “Katılım Sertifikası” verilecektir. Belge için eğitime devam zorunluluğu bulunmaktadır.
g.Eğitmen: Eğitimlerimiz ÇSGB Sertifikalı İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personelleri tarafından verilmektedir.
8. ÇSGB İş Müfettişlerinin gerçekleştireceği Denetimlere firmanın hazırlanması ve iştirak edilmesi
9. Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi