İşe Giriş Sağlık Raporu Hizmeti | Kapadokya Erciyes OSGB

İşe Giriş Sağlık Raporu


İşe yeni başlayacak personel için İşyeri Hekimleri tarafından talep edilen sağlık tahlilleri yapıldıktan sonra çıkan sonucun İşyeri Hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sonrası EK-2 formuna yazılması ile işe giriş sağlık raporu oluşmaktadır.


Sağlık tahlillerinin neler olacağı İşyeri Hekiminin isteği ile, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta çalışacaklara göre değişkenlik göstermektedir.


OSGB İşyeri hekimleri; işe giren her işçiye gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler ve işe uygunluklarını onaylar. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri belirler ve işyeri sağlık gözetimlerini yaparlar.